Draag zorg

voor vitaliteit

na verzuim

Re-integratie

Hoe vervelend kan het zijn als iemand uitvalt door langdurige ziekte vanwege burn out, overspannend of ten gevolge van welvaartsziektes zoals diabetes.
U mist dan een ervaren en waardevolle kracht. Kunt u snel een vervanger zoeken?
Of wordt het werk verdeeld over de collega’s met als gevolg dat daar de werkdruk omhoog gaat.  Dat kan een hoop zorg met zich meebrengen.

Medewerkers die lang thuis zijn, hebben extra aandacht nodig om weerbaar te worden.
Uit ervaring blijkt dat ons vitaaltraject de drempel verlaagt om weer aan het werk te gaan.

Voorwaarde is dat de mensen klaar zijn om weer binnen 3 maanden aan het werk te gaan en toestemming van behandelend artsen.
Het vitaaltraject kan onderdeel zijn van het plan van aanpak in het kader van re-integratie. De individuele doelstelling van de medewerker staat centraal.