Iedere organisatie is uniek!

 

Unieke organisatie

 

 

Geen organisatie is hetzelfde. Samen met u maken we een plan op maat.

 

Hieronder leest u onze werkwijze.

 

 

 

 

 

 

 

Het intakegesprek

We beginnen met een kennismakingsgesprek. In dit gesprek komt aan de orde in welke fase van duurzame inzetbaarheid de organisatie zit. Daarbinnen onderzoeken we met u op welke wijze vitaliteit vorm gegeven kan worden in uw organisatie. Welke activiteiten we inzetten is dus maatwerk. Indien nodig kunnen wij ook project-ondersteuning geven. Op basis van het intakegesprek en het beschikbare budget maken wij een offerte op.

Plan van aanpak

We maken een programma voor preventie en/of ten behoeve van re-integratie in een plan. Afhankelijk van de faciliteiten van de organisatie vinden de activiteiten intern plaats of op een andere locatie. Speciaal voor het MKB organiseren wij ook open inschrijvingstrainingen waaraan individuele medewerkers mee kunnen doen.

Evaluatie en rapportage

Indien er input nodig is voor beleidsbeslissingen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid, kan er managementrapportage gegenereerd worden. Hierbij is de privacy van de individuele medewerkers wel gegarandeerd. Tussentijds kunnen we evaluatiemomenten afspreken en we spreken een eindevaluatie af.

Beoogde resultaten

  • medewerkers zijn zich bewust van hun eigen vitaliteit en weten wat hun aandachtspunten zijn
  • medewerkers veranderen hun gedrag om hun vitalteit te verbeteren
  • medewekers zijn krachtig en weerbaar
  • managament kan beslissingen een op basis van rapportage

Uiteindelijk is het doel een lager ziekteverzuim door fysiek en mentaal weerbare medewerkers.

maak een afspraak