Investeer in

vitaliteit!

vitaal-traject: duurzaam vitaal!

Het traject is opgebouwd van bewustwording, ervaringen op doen  naar gedragsverandering, naar duurzame inzetbaarheid. Deelnemers gaan praktisch aan de slag met hun persoonlijke doelstellingen.  Geen lezingen, maar daadwerkelijk doen. Het traject kan voor preventie worden ingezet.
EN is zeker geschikt als onderdeel van een plan van aanpak bij re-integratie

 

Vitaal-traject

Onderdelen van het traject zijn voeding, beweging, ontspanning, stressreductie en energiemanagement. Dit traject is van oorsprong op gezet voor mensen die uit langdurig verzuim aan het re-integreren zijn. Uit ervaring blijkt dat de mensen duurzamer terug keren in de organisatie. Echter dit traject staat ook open andere medewerkers die aandacht willen besteden aan hun vitaliteit.

Opbouw van de training

De start is de digitale scan leefstijlinbeeld  met een intakegesprek door de vitaalcoach. Tijdens dit gesprek komen persoonlijke doelstellingen aan de orde.

Daarna volgen 9 bijeenkomsten waarin de deelnemer aan de eigen individuele doelen werken. Dit kan individueel. De voorkeur gaat uit om dit in een groep van collega’s, of deelnemers van andere bedrijven. Uit ervaring blijkt dat in een groep werken extra stimulans is om aan de slag te gaan. Er is dan ruimte om samen te sporten en om ervaringen uit te wisselen. Deelnemers reageren enthousiast om dit in een groep te doen.

Na 5 bijeenkomsten krijgt iedere medewerker een evaluatiegesprek en na de negende bijeenkomst een individueel nazorg gesprek. Hier vindt ook een eindmeting plaats en krijgt de medewerker persoonlijke tips voor de toekomst. Indien nodig kan er traject verlenging plaatsvinden.

Investering

Dit basistraject omvat 10 dagdelen. Afhankelijk van de persoonlijke doelstellingen is verlenging van het traject mogelijk. Ervaring leert dat 10 bijeenkomsten bij preventie voldoende is. Bij re-integratie staat tussen de 20 en 26 bijeenkomsten.  Bij re-intergratie kan het traject een onderdeel zijn van de plan van aanpak.

Vorm

In principe is het vitaaltraject in groepsvorm. De ervaring leert dat deelnemers elkaar stimuleren bij het behalen van hun persoonlijke doelstellingen. Een traject kan per organisatie gegeven worden. Of een medewerker kan meedraaien in een groep vanuit diverse organisaties.

Indien in een groep niet haalbaar is, dan is een individueel traject mogelijk bij de vitaalcoaches.